Síla Středu

tě postaví do tvé síly, ukáže cestu k samouzdravování, přinese stabilitu i v nejisté době.

15. 4. – 15. 5. 2023

IMG_20220920_142846~3

Měsíční (9 + 22 dní) praktický ON-LINE program zaměřený na posílení zdraví, síly, vitality a integrity pro podporu zvyšování vědomí a osobní transformace. Pevné ukotvení nových kódů v sobě skrze tělo, srdce i ducha.

Žijeme v době, kdy potřebujeme budovat svou energii a vnitřní sílu. Abychom ustáli všechny náročné životní situace, potřebujeme objevit svůj STŘED a sílu, zdraví a stabilitu, kterou nám pevné ukotvení v silném středu dává.

 

Naše říše Středu – oblast solar plexu je naším zdrojem energie, zdraví a vitality na úrovni těla a energie a zároveň je to centrum naší vnitřní síly, uzemnění, stability a pokoje. Pomáhá nám vymezit si hranice, uvědomit si svou sílu a přijmout zodpovědnost za svůj život. Tedy pomáhá nám žít podle našeho vnímání a potřeb.

 

V současném období celoplanetárního vzestupu potřebujeme víc než kdy jindy maximálně dobíjet baterky, neplýtvat energií a naopak budovat nadbytek energie potřebné pro náš osobní “zážeh”, převibrování na vyšší úroveň vědomí. Tím pomůžeme celé planetě a lidstvu udělat potřebné změny k láskyplnému životu tady na Zemi.

 

KAŽDÁ CESTA ZAČÍNÁ ROZHODNUTÍM.
 
ROZHODNI SE TEĎ VYKROČIT KE ZDRAVÍ, SÍLE A ROVNOVÁZE. Je to investice, která se vyplatí.
 
 • jsi často unavená/ý a bez energie?
 • potřebuješ posílit imunitu a zdraví?
 • chceš energeticky podpořit svůj vzestup po úrovních vědomí?
 • cítíš, že tě celoplanetární transformace semílá a potřebuješ se postavit do své síly  a svého středu?
 • hledáš v životě rovnováhu a stabilitu?
 • cítíš, že chceš objevit svoji sílu a konečně začít žít v souladu se sebou?
 • chceš se postavit za sebe, přijat se, jaký/á jsi a podpořit lásku k sobě?
 • nedokážeš se vymanit ze zacyklených myšlenek a pochybností?
 • chceš přijmout zodpovědnost za své zdraví a svůj život a stát se sám/sama sobě léčitelem?
 • chceš se naučit vnímat potřeby svého těla i duše?
 • chceš porozumět stravování a životosprávě, která v tobě podpoří samoozdravné procesy a duchovní růst?
 • potřebuješ se uzemnit, propojit s Duchem a žít v přítomnosti?
 • zajímá tě tajemství dlouhověkosti?

Pojď se mnou objevit a nastartovat svůj zdroj síly, energie, zdraví a sebe-vědomí!

 

Je nejvyšší čas začít žít své dary a plně v souladu se svou duší. K tomu potřebujeme energii, abychom překonali svá omezení a strachy. Potřebujeme objevit a přijmout svou sílu, jasně vnímat své potřeby, přestat dělat kompromisy a začít žit, pro co jsme se sem teď narodili.

 

Pro toto všechno potřebujeme mít VITÁLNÍ ZDROJ NAŠÍ ENERGIE A SÍLY – říši STŘEDU – solar plexus. Zde dochází k transformaci životní energie čchi z potravy a dechu na naši vlastní vitální energii, která dává sílu tělu, DNA, krvi, imunitě, vnitřní síle, intelektuálním a mentálním procesům, sebepřijetí, uzemnění i propojení s Duchem a všem transformačním procesům pro náš naplněný život.

Jedná se o hluboce transformační práci, která přes vnímání těla, energie a ducha v praxi povede k

 • sebepoznání, sebepřijetí a sebelásce,
 • k ukotvení nové životosprávy do běžného života
 • k přepisu starých kódů na nové kódy Nové Země
 • k pochopení a uchopení principů pro budování energie, vitality, zdraví a pro vědomý vzestup.

 

Cílem je, aby na konci programu  každý věděl, jak s láskou pečovat o svoje zdroje energie, své zdraví a vitalitu a cítil se ukotven ve své síle.

 

Na všech mých kurzech jsme při společné práci identifikovali nejzákladnější potřebu dnešní doby – OBNOVIT SVŮJ ZDROJ ENERGIE. Je potřebný pro všechno léčení a obnovení rovnováhy na všech úrovních bytí – těla, energie, emocí, mysli i duše.

 

Vědomou prací se V PRAXI naučíme, jak soustavně pěstovat a uchovávat svou SÍLU na úrovni zdraví, vitality, sebepřijetí a vnitřní stability. Základem naší práce bude vědomá strava a životospráva, dech, práce s emocemi a mentálními vzorci a práce s pozorností a vědomým záměrem. Jako bonus přidávám i vědomou práci s krystaly, esenciálními oleji a denními rituály. Naprosto úžasná je také taoistická praxe doplňování energie ze Země  Nebes a udržování cirkulace energie. Vše budeme dělat VĚDOMĚ. Získané vědomosti budeme hned uvádět do praxe.

 

Vycházet budeme z tisíciletého poznání klasické čínské medicíny, přirozených cyklů energie Země, Člověka i Nebes a z mé bohaté praxe a zkušeností.

Člověk je jedinečná bytost, v které se pojí Duch, duše, mysl, emoce, energie a hmota a proto v tomto programu budeme vědomě pracovat na všech těchto úrovních, které jsou spolu propojené a vzájemně se ovlivňují. Takto komplexní přístup zvyšuje šanci, že sami sobě více porozumíme a dosáhneme vědomého trvalého výsledku.

 

Klíčem k úspěchu bude jak disciplína, tak i laskavý přístup k sobě, vzájemná podpora ve skupině a porozumění základním principům zdravé stravy a životosprávy. Podpoříme pravidelnost a disciplínu ve stravě a spánku.

 

Vybudujeme vnitřní sílu, která nám bude základem pro práci na tématu sebepřijetí, sebelásky, sebedůvěry a odvahy se projevit ve svojí jedinečnosti. Naučíme se lépe vnímat signály našeho těla, cítit se dobře ve svém těle, ctít jeho vnitřní moudrost a zákonitosti a milovat ho. Nastavíme ho na cestu k samouzdravení.  Obnovíme Jednotu Těla, Srdce a Ducha.

 

Vybudujeme základy pro rovnováhu a harmonii ve svém životě.

 

Protože se jedná o opravdu vědomou práci, program je vhodný pro lidi, kteří jsou ochotní věnovat sami sobě čas – čas na přípravu jídla a jídlo samotné, čas na denní rituálky a práci se záměrem, čas na práci se svými emočními a mentálními programy a sebeléčení i čas na porozumění principů léčivé stravy. Bude potřebné vyhradit si asi 1 – 2 hod. denně pro sebe (včetně vaření).

Co Ti program přinese?

Program bude probíhat e-mailovou formou a v uzavřené FB skupině. Facebook není nutností pro absolvování programu, vše dostaneš e-mailem.

Účast ve FB skupině však dává celé naší práci magický transformační rozměr díky vzájemnému sdílení, proto ji velmi doporučuji všem. Také tam zažijeme velkou společnou podporu a každodenní odpovědi na otázky. Budu tam dávat inspirativní články a videa pro společnou diskuzi a sdílení podle potřeb účastníkú a vývoje programu. Budeme udržovat skupinu ve vysokých vibracích na podporu hluboké transformace každého, kdo se jí otevře. FB skupina je velkým přínosem.

Přípravka – prvních 9 dní:

 • podpůrná skupina na FB
 • úvodní organizační maily
 • potraviny s živou energií – seznam doporučených a nevhodných potravin + doporučený nákupní seznam (bude pro vás připravené zjednodušené objednávání na pár kliků se slevou)
 • alchymie přípravy stravy pro maximální potencování výživy
 • recepty na snídaně, obědy a večeře vhodné pro danou sezónu na maximální podporu říše Středu – pro první část programu
 • praktické rady, jak  si při novém režimu maximálně usnadnit život
 • principy a zásady zdravé vědomé stravy pro posílení středu
 • 3 teoretické video lekce pro pochopení naší energie, principů zdraví a posílení středu
 • intenzivní práce s motivací a záměrem
 • meditace na podporu vnitřní síly
 • 2 motivační videa
 • úlohy pro přípravnou fázy
 • každý den lektorka ve skupině k dispozici na odpovídání otázek, usměrnění, motivaci a rozvoj práce na sobě

 

Praxe – dalších 22 dní

 • podpůrná skupina na FB
 • konkrétní jídelníček na první 2 týdny
 • 2 teoretické videolekce každý týden pro pochopení naší energie, principů zdraví a posílení středu
 • 1 – 2 podpůrné rituály na každý týden
 • 3 motivační e-maily každý týden (včetně 1 motivační video na týden)
 • 1  ZOOM setkání on-line každý týden
 • 1 meditace nebo dechová technika každý týden
 • 1 energetické cvičení pro probuzení schopnosti čerpat životní energii z prostředí (Nebe a Země)
 • úlohy pro vědomou cestu ke zdraví na každý týden
 • mé osobní vedení – podpora lektorky, články/videa a odpovědi na otázky ve FB skupině každý den
 • další recepty
 • 1 očistný den každý týden
 • práce na úrovni těla, energie a ducha a jejich propojení po celý čas programu
 • bonusové video Emocionální plynulost od Moniky Stehlíkové, špičkové psychoterapeutky a odbornicí na vědomou práci s tělem
 • bonusová lekce o práci s krystaly na podporu vzestupu vědomí
 • bonusová lekce o práci s esenciálními oleji na podporu práce s emocemi a myslí

Praktická část bude rozdělená do 3 etap:

 

1. týden – úroveň těla – budeme pro sebe hledat nejvhodnější režim, v kterém sobě  dokážeme dát potřebnou péči o svoje zdroje energie, svoje zdraví a sílu, naučíme se, jak stravou posílit náš celý multidimenzionální systém, budeme se učit vnímat svoje tělesné pocity, vjemy a signály a jídla, která jíme

2. týden – úroveň energie – naučíme se víc o našem energetickém systému, vnímání energie stravy, dechu,  emocí a myšlenek a práci s nimi pro svůj užitek. Naučíme se, jak efektivně doplňovat energii z různých zdrojů (strava, dech, Země, Slunce, meditace, …)

3. týden – úroveň ducha – pokusíme se vše integrovat, aby to bylo v souladu s celou naší bytostí a nové poznání a zkušenosti přepíšeme do své DNA, propojíme všechny naše 3 poklady – tělo, energii a ducha do jednoty a harmonie. Naučíme se jak používat krystaly a esenciální oleje pro podporu našeho rozkvětu a vzestupu.

 

Tento program není jen o stravě a fyzickém zdraví. Člověk jako jedinečná multidimenzionální bytost sestává z několika „těl“ a zdraví i síla jsou výsledkem fungování všech našich aspektů v harmonii. Proto počítejte s tím, že budete potřebovat jednak čas na vaření a životosprávu, ale pokud chcete pro sebe získat maximum, přijměte to jako duchovní cvičení. Několik lidí mi napsalo, že příště by si na to vzali i dovolenou. Doporučuji si vyhradit pro sebe každý den čas cca 30 – 60 minutpro sebe + čas na vaření, případně i více času o víkendech na důkladné vstřebání. Je potřebné srovnat si v hlavě priority:

Jakou důležitost má pro TEBE tvoje energie, zdraví, vitalita a sebeláska?

 

Tolik času si věnuj. Nejlepší je vše zažít na vlastní zkušenost, proto tě velmi ráda provedu k osobnímu poznání. Dopřej si péči o sebe. Oceníš to ty i celá rodina.

JSEŠ ROZHODNUTÁ/Ý VĚNOVAT SI ČAS A NAUČIT SE ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI PRO ZDRAVÍ, ENERGII, SÍLU A VNITŘNÍ STABILITU?

Tak neváhej dlouho - přihlásit se můžeš jen do 14. 4. 2023!!!

Cena programu

V tomto programu budete mít celý měsíc (31 dní) každodenní podpory a vedení terapeutky léčebné dietetiky, přesné srozumitelné návody a recepty, jak, co a proč dělat, mnoho materiálů na úrovni poznatků a praktických rad i cvičení a duchovních praktik na podporu celého procesu v integritě těla, energie, emocí, mysli i ducha.

 

Dostanete návod, jak si sami můžete navyšovat energii a udržovat svoje zdraví, vitalitu a život v síle, lehkosti a harmonii. Stanou se z vás vědomí tvůrci svého zdraví a života. Stanete se odolnější vůči nemocem díky posílené imunitě, zmizí únava, vyčerpání a mnohé zdravotní těžkosti, získáte novou chuť do života a budete umět prakticky uchopit v běžném životě svoji stravu, životosprávu i své emoce, mentální vzorce či duševní vyčerpání. Podpoříte svou vlastní transformaci v období vzestupu Země a lidstva. Tak mocná je SÍLA STŘEDU.

 

Přeji si, aby byl tento jedinečný program, který vám pomůže udržet vyšší vibrace na všech úrovních a tím i ochranu a stabilitu, prospěšný jak každému z vás, tak celé Zemi. Žijeme klíčové momenty ve vývoji Země a lidstva a Zem potřebuje mít co nejširší základnu vědomých tvůrců vzestupu.

 

ZEMĚ POTŘEBUJE DOSTATEK SEBE-VĚDOMÝCH TVŮRCŮ – POTŘEBUJE I TEBE VE SVÉ SÍLE, ZDRAVÍ A VITALITĚ.

 

Cítíš, že jsi to i ty? Tak se k nám přidej a připrav se energeticky na vzestup, na velký zážeh.

 

CENA PROGRAMU SÍLA STŘEDU pro jaro 2023 je:

199 € / 4 888,- Kč + 20% DPH

Přihlašování končí: 14. 4. 2023

BONUSY

LEKCE EMOCIONÁLNÍHO PLYNUTÍ – Monika Stehlíková je sprievodkyňou na ceste k hlbokému prepojeniu s telom a jeho múdrosťou. Je psychoterapeutkou a odborníčkou na vedomú prácu s telom. Má vyše 20 ročné skúsenosti práce s telom, ktoré úročí v jej online škole Z HLAVY DO TELA. Monika má ukončenú psychológiu, tanečno pohybovú psychoterapiu, symboliku tela a mnohé prístupy práce s telom. Je autorkou obľúbenej knihy Tajomstvo reči tela.

 

PRÁCE S KRYSTALY – krystaly jsou vysokovibrační bytosti plné Světla. Pomáhají nám zvyšovat naše osobní vibrace, ukotvit Světlo do naší DNA, tělaa všech energetických polí/těl. Mají obrovskou paměťovou kapacitu a mohou nám odevzdávat vědomosti a poznání důležité pro náš vzestup. My se v programu naučíme základy, jak s nimi pracovat pro podporu navýšení našich vibrací.

 

ESENCIÁLNÍ OLEJE na podporu naší práce s emocemi a záměrem. Esenciální olej je hmotný nosič pro duši rostliny. Proto jsou esenciální oleje tak účinné při práci s emocemi a myslí. Jsou to vysokovibrační složky s rychlým účinkem. Dokáží komuikovat s naší dušía pomáhají ukotvit do těla a DNA nové kódy vědomí.

 

TAOISTICKÉ CVIČENÍ  na získávání energie ze Země a Slunce a pro podporu cirkulace naší vitální energie. Prastaré techniky čínských mistrů pro vitalizování našich energetických center na podporu přechodu na vyšší zdravé vibrace.

Hodnocení účastníků

Eva Z.

Děkuji za zajímavý kurz. Chválím podklady, které byly systematické a zajímavé. Začala jsem mít jiné myšlenky než předtím, více optimistické a radostné. Ještě stále nemůžu uvěřit tomu, že by 3 týdny jiné stravy mohly tolik ovlivnit. Budu pokračovat dál a uvidím co bude. Děkuji.

 

Hana H.

Nejmilejší AlchyMilko, děkuji z celého srdce. Vždy jsem se moc těšila na každý mail od tebe a hltala nové rady a recepty, teorii i meditace a rituály, které jsem hned praktikovala a vnímala, jak hluboce mi pomáhají. Videa mě s láskou nakopla, abych měla před očima, co nejčastěji svůj záměr. Uvědomila jsem si sílu výživy, ne potravy, protože jídlo nemá otrávit, ale vyživit! Díky obilovinám, zelenině a luštěninám se cítím krásně uzemněná. Děkuji, že jsi mi pomohla stát pevněji v mé Síle Středu a zacvaknout do těla povysunutou mysl, která často pluje v oblacích. DĚKUJI

 

Marcela S.

Milá Milko, taky se připojuji s poděkováním za vedení, inspiraci, informace a odpovědi. Dle možnosti jsem procházela kurzem do svého středu. Kaše jsou pro mě jasnou a v pohodě zvládnutelnou snídaní. Rituály mi otvírají novou cestičku k sobě, jsou půvabné a silné zároveň. Jsem vděčná za tu možnost být v tomto kurzu.

 

Veronika K.

Děkuji Milko za tvou práci a péči. Je úžasné, co dělaš. Jarní detox i tento kurz byl neuvěřitelně nadupaný informacemi, vše srozumitelné a organizačně super zvládnuté. Děkuji moc za tvůj celostní přístup. Nikdy předtím jsem si neuvědomovala, jak moc nás strava ovlivňuje.

 

Lenka M.

Děkuji Ti ze srdce Mílo Milko. Jsem v dlouhodobém procesu přerodu, který je tento rok velmi intenzivní a jsem vděčná, že jsem nacítila potřebu osvojit si znalosti z tvého kurzu.

V průběhu kurzu jsem na novoluní prošla několikahodinovým léčivým rituálem. Procházela jsem svoje temná zákoutí, strachy, které mi nedovolovaly cítit se bezpečně v přitomnosti, zraněné, vyděšené, odpojené já a s prožíváním starého se ve mně rodilo nové poznání: že se mohu spoléhat na svoji sílu, na svoje vedení, důvěřovat si a přes všechna traumata a odpojování od sebe zase nacházet cestu do přitomnosti, do tady a teď, do přijetí a do sebe.

Pozorovala jsem celý proces a přerod… a teď cítím radost a vděčnost, že se to děje, že jsem mohla uchopit další skládačku.

Nemám pochyby o tom, že vědomé stravování je důležitou součástí toho všeho. Přeji ti spoustu krásného vědomého prožívání sebe samé, svých blízkých, i celé vesmírné AlchyMysterie 🙂❤

s láskou, Lenka

 

A dovolím si tu sdílet jeden závěrečný e-mail účastnice kurzu Cítím se skvěle ve svém těle, který je svojí podstatou velmi podobný tomuto programu (kurzu). Její vyjádření vystihuje mnoho dalších zpětných vazeb:

… Tedˇ k mým výsledkům. Neuvěřitelné. Asi tři kila dole, ale v pase 10 centimetrů. Vitalita, energie, radost ze života. Zkrátka ANO, cítím se skvěle ve svém těle. Jsem štíhlá, jak laňka a vypadám na 35. Zářící obličej, pěkná, čistá pleť. Zpřítomnění.

   Často jsem měla pocit, že jsem odpojená od stvořitele a najednou, skrze jídlo vznikalo krásné obnovené spojení. Úplně se mi realizovala Davidova hvězda. Zespodu šel červený trojúhelník a shora modrý, propojený v srdci. Jakoby to u mě bylo přecházení z mnoha teorií do praxe. Dojetí, radost. Hluboké dýchání, vděčnost, pokora.

Z hlediska horoskopu jsem blíženec s ascendentem ve vodnáři. Jestliže vezmeme stínovou část černou lunu, tu mám v býku. Takže téma chutě, vůně, jídlo. Když bude ve špatném aspektu, tak tam bude přejídání, uzobávání, odměňování se jídlem, uspokojování si frustrací přejídáním. Jaké budou výsledky? To je jasné…. a tam jsem byla. Ale když se to dobře uchopí, opět jídlo, ale prospěšné podepřené silnou teorií i praxí staré Číny, trošku kultivace mysli a obnovením meditační praxe…

To, že mi toto všechno může dát on-line kurz, jsem netušila. Jako bych se vrátila domů. Síla středu je jasně znát.

Milým překvapením je pro mě také to, že můj muž rád jí tato pro nás nová jídla a nedivila bych se, kdyby si časem začal nosit i krabičky do práce. Je evidentní, jak je to zdravé, lehké, vyživující a posilující. Když se mě zeptá, jestli tam nemám pro něj něco zdravého, tak se můžu přetrhnout, a to je u nás nový jev, velmi potěšující.

 I všechny mé kamarádky jasně vnímaly, že se se mnou něco významného děje. V takovém případě jsem hlásná trouba, která co neví, nepoví. A co ví a cítí, že by mohlo být prospěšné, to troubí ve velkém dál. 

Tím, jak jsem ten rozkmitaný blíženec, tak jsem i hodně rozptýlená psychicky. Toto se také změnilo. Jsem koncentrovanější, stabilnější, nejdříve dodělám jedno, pak teprve začnu druhé. Další superlativ – našla jsem sílu uklidit tři zaneřáděné skříně, které po tom volaly už několik let !!!

Ke cvičení jógy s Pušťou. Nádhera. Opakování, matka moudrosti. Zdiagnostikovala jsem si, že mám prakticky nefunkční hluboký stabilizační systém těla. Zřejmě také souvisí s nevyživeným středem těla ??? Denně dělám cviky vývojové pozice dítěte. Samozřejmě, že jsem to znala teoreticky, ale, šedivá je teorie a zelený strom praxe. Takže cvičím denně alespoň trošku a začínám se pořádně dávat dohromady. Skvěle všechno vysvětluje.

Ptala jsi se, jestli stojíme na základě této zkušenosti o další kurzy tohoto typu. Za mě rozhodně ANO. Leta cítím potřebu předvánočního uvnitřňování, tak tohle by mně zajímalo prioritně. (pozn. – o tom bude adventní detox program)

Jinak, máš můj velký, opravdu velký obdiv za krásnou práci, kterou jsi s láskou, pokorou a uvolněností a radostí nám předala. Jsem velmi potěšena až dojata vším, o čem jsem psala.

                                            Děkuju, děkuju, děkuju. S úctou a láskou …

Kdo Tě bude provázet

Celým programem vás provede AlchyMilka – terapeutka léčebné dietetiky podle klasické čínské medicíny, která vnímá tělo jako posvátný chrám duše, v kterém můžeme oslavovat život: https://alchymilka.sk/about/

Moje jméno AlchyMilka v sobě krásně kloubí podstatu mé bytosti – celoživotní touhu po hledání rovnováhy a jednoty. Život je nádherný DAR a mě nesmírně baví objevovat a zkoumat alchymii života na všemožných úrovních. Miluji život na Zemi a nekonečné možnosti jeho realizace. Takto mě můj úžasný muž začal volat AlchyMilka 🙂

Celý život mě baví rozšiřovat své obzory a poznání ať už studiem, cestováním a prověřováním vlastní zkušeností. Už dávno na vysoké škole jsem si tehdy při studiu shiatsu (masáže založené na učení čínské medicíny) uvědomila, že naše zdraví a dostatek energie a vitality nejvíce a každodenně ovlivňujeme tím, co a jak jíme. Okolo mých 22 let se začala cesta za hledáním stravy, která přináší zdraví, spokojenost, vitalitu a rovnováhu.

Vyzkoušela a probádala jsem mnohé způsoby od půstů a hladovek, přes vegetariánství, nepravidelnost i nedostatek času na sebe. Postupně jsem se odkláněla od přirozeného vnímání svého těla a svých potřeb, až jsem skončila úplně vyčerpaná se spoustou zdravotních problémů.

Naštěstí právě v tom čase jsem začala navštěvovat úžasnou Školu dietetiky podle klasické čínské medicíny a můj život se postupně významně změnil. Nejdříve jsem postupně nabírala sílu a zdraví a postupně jsem se vracela sama k sobě i vevnitř. Znovu jsem začala žít svůj záměr a potenciál, zpřítomnila jsem se a obnovila sílu a stabilitu.

Toto uzemnění a ukotvení v těle přes správnou výživu a opětovné vnímání svého těla mi umožnilo pozvednout se na úrovni vědomí a znovu začít zářit. Teď znovu žiju naplno a jsem šťastná a propojená na všech úrovních bytí.

Teď, když vím jak na to, mám obrovskou touhu pomáhat i všem, kdo po tom touží, aby prošli podobnou transformací pomocí stravy, životosprávy a vědomé práce na sobě. Pokud tě to volá, přidej se i ty do mého programu SÍLA STŘEDU, kde se to všechno naučíme.